... executive search, headhunting, koučink, mediace
Hlavní stránka » Zajímavosti » Nechcete se soudit?

Nechcete se soudit?

Máte spor a nechcete se soudit?

Nechcete čekat roky a platit všechny náklady soudního řízení?

MEDIACE

je způsob mimosoudního řešení sporů a konfliktů nebo situací, kdy se strany nemohou dohodnout  a všude tam, kde se zdá, že jediným způsobem řešení je soudní řízení


Kdy je mediace vhodná:

občanskoprávní spory:

jsou to např. spory spotřebitelské - ve věci náhrady škody, odpovědnosti za vady, pozdního plnění

spory z nájemních, dědických a restitučních vztahů

spory o spoluvlastnictví nemovitostí, spory v rodinných firmách, spory dědické a sousedské


obchodní spory:

mezi společníky obchodních společností navzájem, mezi osobami ve funkci statutárních či jiných orgánů, mezi

statutárními orgány a společníky


v oblasti pracovní:

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, o vzniku, trvání  nebo zániku pracovního poměru, konflikty na

pracovišti mezi kolegy i mezi nadřízeným a podřízeným i mezi jednotlivými úseky


Ing. Dagmar Mixanová, “zapsaná mediátorka” v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR dle Zákona 202/2012 Sb.


Kontakt:

Tel. 778 132 920

E-mail: dmixanova@wizardinn.cz, dmixanova@gmail.com, dmixanova@mediace-resenikonfliktu.cz


Aktuální pozice

Zobrazit všechny volné pozice
 

Mohlo by vás zajímatCo je u nás nového

12.06.13 | Mediace: řešení sporů, konfliktů

Od loňského září platí nový nový mediační zákon, který umožňuje vyřešit spor s po více
Archiv aktualit
Ing. Dagmar Mixanová

VŠ ekonomická, Karlova univerzita, fakulta právní postgraduální studium v oboru pracovní právo, zahraniční stáže v USA (Minneapolis) a Velká británie (Reading) v oblasti řízení..[více informací]

Facebook Linked In
Kontakt
Adresa: Ječná 2/604, 2. patro
326 00 Plzeň

T: +420 733 334 534
E: dmixanova@wizardinn.cz